- Năm 2020, diện tích rau của Tp. Hồ Chí Minh ước giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung năng suất tất cả các loại cây đều tăng nhưng do diện tích gieo trồng giảm dẫn đến sản lượng năm 2020 giảm so với năm 2019
- Trong tháng cuối năm, thị trường rau quả nhìn chung khá ổn định do nguồn cung dồi dào.
- Giá một số loại rau giảm nhẹ trong khi giá trái cây hầu hết ổn định.