- Tính đến ngày 15/10/2020, Diện tích gieo trồng rau của thành phố đạt 2.359,6 ha, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước, năng suất ước tăng 5,6% sản lượng ước đạt 82.602 tấn, giảm 1,1% so với cùng kỳ.
- Về giá cả, giá rau củ tăng do thời tiết không thuận lợi, nguồn cung thiếu hụt cục bộ. Trong khi đó, giá trái cây ít biến động hơn do nguồn cung khá dồi dào