- Tính đến giữa tháng 9/2020, sản lượng rau giảm nhẹ 2,4% so với cùng kỳ năm trước lên 9.259 ha; trong khi sản lượng nhóm cây ăn quả tăng 0,6% lên 19.000 ha. Một số loại trái cây tăng sản lượng đáng kể so với cùng kỳ năm 2019, đó là: nhãn tăng 116,8%, vải tăng 45%, chuối tăng 4,2%, ổi tăng 4,3%.
- Nguồn cung ổn định, giá rau quả ít biến động, một số loại tăng giảm nhẹ do vào cuối vụ.