- Năm 2020, Diện tích rau của toàn thành phố ước đạt 32,3 nghìn ha, giảm 1,5%; sản lượng đạt 707,5 nghìn tấn, giảm 0,7%.
- Diện tích nhiều loại trái cây như cam, bưởi, nhãn, vải cũng tăng so với cùng kỳ năm trước; diện tích nhóm cây ăn quả ước đạt 19,3 nghìn ha, tăng 2,1% so với năm 2019.
- Giá rau quả trong tháng khá ổn định do nguồn cung dồi dào.