QUY TRÌNH CHUYỂN KHOẢN, NHẬN SẢN PHẨM

Bước 1: Quý khách chuyển tiền vào tài khoản:
- Tên tài khoản: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại
- Số tài khoản: 0021 000 000 518 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Bước 2: Gửi thông tin vào Zalo hostline (096 399 44 96) hoặc email: info@nganhhang.vn gồm:
- Ảnh chụp thông tin Giao dịch thành công hoặc Ủy nhiệm chi.
- Địa chỉ mail (nguyen...@gmail.com) hoặc tài khoản facebook (Nguyễn Văn ....) quý khách đã đăng ký thành viên nganhhang để thiết lập số tiền của Quý khách.
- Điện thoại / email liên hệ để quản trị nganhhang thông báo tiền đã nạp để nhận sản phẩm.

Bước 3: Quản trị Nganhhang sẽ thiết lập số tiền và thông báo tới quý khách nạp tiền thành công.

Bước 4: Quý khách vào lại giỏ hàng nếu vẫn còn các sản phẩm đã chọn hoặc thực hiện đăng nhập, chọn lại sản phẩm và nhấn nút TIẾN HÀNH THANH TOÁN


Bước 5: Chọn thanh toán bằng TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN
           Tích nút Tôi đã đọc và đồng ý...
          Nhấn THANH TOÁN


Bước 6: Quý khách 
đã nhận được sản phẩm trong QUẢN LÝ TÀI LIỆU hoặc vào lại sản phẩm từ Menu để tải

Ghi chú: Tài liệu Quý khác mua có thể tải lại được và sẽ được lưu trong Quản lý tài liệu để sử dụng khi cần.


Nếu quý khách gặp vướng mắc trong quá trình xử dụng, xin liên hệ với chúng tôi qua:
- Hotline: 096 399 44 96   Cố định: (024) 3 7153 613
- Email: info@nganhhang.vn

Trân trọng cảm ơn Quý khách.