THÔNG TIN XUẤT KHẨU MÁY VI TÍNH, SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN, THÁNG 8, 8 THÁNG NĂM 2021 VÀ TRIỂN VỌNG cập nhật các phân tích, đánh giá về tình hình xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong 8 tháng đầu năm 2021.

ĐẶC BIỆT,  những nhận định và đánh giá về thực trạng hoạt động xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện bao gồm phân tích về chủng loại xuất khẩu chủ lực, các thị trường tiêu thụ chính, tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu... đồng thời những dự báo về triển vọng xuất khẩu nhóm hàng này hy vọng sẽ có giá trị tham khảo tốt cho công việc của Quý khách trong thời gian tới.

Thông tin nổi bật


- Tháng 8/2021, kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam cải thiện hơn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, tăng ... %. Trong khi vào tháng 7/2021, xuất khẩu nhóm hàng này giảm mạnh sang các thị trường hàng đầu như...
 - Mặc dù đại dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, nhưng nhu cầu về các sản phẩm điện tử dự báo sẽ tăng trong thời gian tới bới các yếu tố tích cực như...


Tóm tắt:
I. Tổng quan hoạt động xuất khẩu mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam  
1. Chủng loại máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện xuất khẩu chủ lực    
2. Cơ cấu thị trường tiêu thụ máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam    
3. Dự báo
II. Tình hình xuất khẩu mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam vào thị trường EU-27    
1. Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vào EU-27, phân theo chủng loại    
2. Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vào EU-27, phân theo thị trường    
3. Các doanh nghiệp hàng đầu về xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vào thị trường EU-27    DANH MỤC BẢNG:

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 7/2021, phân theo chủng loại
Bảng 2: Kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 7/2021, phân theo thị trường
Bảng 3: Kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang EU-27 trong tháng 7/2021, phân theo chủng loại
Bảng 4: Kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Hà Lan trong tháng 7/2021, phân theo chủng loại
Bảng 5: Kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Ba Lan trong tháng 7/2021, phân theo chủng loại
Bảng 6: Kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 7/2021 vào EU-27, phân theo thị trường
Một số doanh nghiệp hàng đầu về xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vào EU-27 trong tháng 7/2021

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện năm 2021
Biểu đồ 2: Cơ cấu chủng loại máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện xuất khẩu của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2021
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2021
Biểu đồ 4: Cơ cấu chủng loại máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện xuất khẩu sang EU-27 trong 7 tháng đầu năm 2021
Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vào EU-27 trong 7 tháng đầu năm 2021

NẾU QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ô  MUA TÀI LIỆU màu vàng ở trên. VIỆC THANH TOÁN RẤT THUẬN TIỆN. VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT: HƯỚNG DẪN THANH TOÁN