Giá dầu thô thế giới tháng 12/2022 khá ổn định, dao động quanh mốc 75 USD/thùng bất chấp Nga tuyên bố cắt giảm sản lượng và đang giai đoạn cao điểm lạnh giá mùa đông tại Bắc Bán cầu.
Dự báo thị trường xăng dầu trong nước, thế giới cũng như diễn biến xuất nhập khẩu xăng dầu trong thời gian tới sẽ biến động như thế nào…tất cả sẽ có trong “Thông tin thị trường xăng dầu năm 2022 và dự báo”.
MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu thế giới    
+ Nguồn cung:    
+ Nhu cầu:    
2. Diễn biến giá xăng dầu thế giới    
3. Dự báo thị trường xăng dầu thế giới    
- Nguồn cung    
- Sản lượng dầu tháng 11/2022 của OPEC giảm sau cam kết cắt giảm nguồn cung    
- Nhu cầu    
- Dự báo giá    
- Goldman Sachs đã hạ dự báo giá dầu trong năm 2023    
- Xuất khẩu xăng, dầu diesel của Trung Quốc trong tháng 11 tăng    
II. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước    
- Cung cầu   
+ Tình hình xuất khẩu    
+ Tình hình nhập khẩu    
+ Tình hình sản xuất    
2.Diễn biến giá   
3. Tình hình xuất nhập khẩu xăng dầu 12 tháng năm 2022    
3.1. Xuất khẩu dầu thô    
- Khối lượng xuất khẩu dầu thô    
3.2. Xuất khẩu xăng dầu   
- Khối lượng xuất khẩu xăng dầu    
3.3. Nhập khẩu dầu thô    
- Khối lượng nhập khẩu dầu thô    
3.4. Nhập khẩu xăng dầu các loại    
- Khối lượng xăng dầu nhập khẩu    
- Chủng loại xăng dầu nhập khẩu    
- Giá xăng dầu nhập khẩu    
- Thị trường nhập khẩu    
4. Dự báo triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước.    
- Kết quả kinh doanh ngành dầu khí 2022 nhiều doanh nghiệp đạt doanh thu cao nhất lịch sử.   
- PV GAS lập kỷ lục doanh thu vượt 100 nghìn tỷ, lãi sau thuế hơn 13 nghìn tỷ trong năm 2022   
- PVOIL doanh thu năm 2022 vượt 100.000 tỷ đồng lần đầu tiên    


DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Diễn biến giá dầu thô kỳ hạn WTI và Brent trên thị trường thế giới từ đầu năm 2021 đến nay    
Biểu đồ 2: Diễn biến giá xăng dầu từ đầu năm 2020 đến nay    
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu xăng dầu 11 tháng năm 2022    
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường nhập khẩu xăng dầu 11 tháng năm 2022    
Biểu đồ 5: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế ước tính năm 2022 của PVGAS    

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Giá xăng dầu bán lẻ tại thị trường Hà Nội ngày 21/12/2022    
Bảng 2: Thị trường xuất khẩu xăng dầu các loại trong tháng 11 và 11 tháng năm 2022    
Bảng 3: Chủng loại xăng dầu nhập khẩu trong trong nửa đầu T12/2022    
Bảng 4: Giá chủng loại xăng dầu nhập khẩu nửa đầu T12/2022    
Bảng 5: Thị trường nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 11 và 11 tháng năm 2022    
Bảng 6: Ước tính kết quả kinh doanh năm 2022