Giá dầu thô thế giới tháng 11/2022 liên tục giảm do lo ngại nhu cầu suy yếu ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, EU đang xem xét mức giá trần đối với dầu của Nga trong khoảng 65-70 USD/thùng, cộng với tồn kho xăng của Mỹ tăng mạnh đã gây áp lực lên giá dầu.
Dự báo thị trường xăng dầu trong nước, thế giới cũng như diễn biến xuất nhập khẩu xăng dầu trong thời gian tới sẽ biến động như thế nào…tất cả sẽ có trong “Thông tin thị trường xăng dầu 11 tháng năm 2022 và dự báo”.

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu thế giới    
+ Nguồn cung:    
+ Nhu cầu:    
2. Diễn biến giá xăng dầu thế giới    
3. Dự báo thị trường xăng dầu thế giới    
- Nguồn cung    
- Sản lượng dầu tháng 11/2022 của OPEC giảm sau cam kết cắt giảm nguồn cung    
- Nhu cầu    
- Dự báo giá    
II. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước    
- Cung cầu    
+ Tình hình xuất khẩu    
+ Tình hình nhập khẩu    
+ Tình hình sản xuất    
2.Diễn biến giá    
3. Tình hình xuất nhập khẩu xăng dầu 11 tháng năm 2022    
3.1. Xuất khẩu dầu thô    
- Khối lượng xuất khẩu dầu thô    
3.2. Xuất khẩu xăng dầu    
- Khối lượng xuất khẩu xăng dầu    
3.3. Nhập khẩu dầu thô    
- Khối lượng nhập khẩu dầu thô    
3.4. Nhập khẩu xăng dầu các loại    
- Khối lượng xăng dầu nhập khẩu    
- Chủng loại xăng dầu nhập khẩu    
- Giá xăng dầu nhập khẩu    
- Thị trường nhập khẩu    
4. Dự báo triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước.    
- CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí   


DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Diễn biến giá dầu thô kỳ hạn WTI và Brent trên thị trường thế giới từ đầu năm 2021 đến nay    
Biểu đồ 2: Tổng nhập khẩu dầu thô và chế phẩm từ dầu thô năm 2021    
Biểu đồ 3: Diễn biến giá xăng dầu từ đầu năm 2020 đến nay    
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường xuất khẩu xăng dầu 10 tháng năm 2022    
Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường nhập khẩu xăng dầu 10 tháng năm 2022    

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Giá xăng dầu bán lẻ tại thị trường Hà Nội ngày 21/11/2022    
Bảng 2: Thị trường xuất khẩu xăng dầu các loại trong tháng 10 và 10 tháng năm 2022    
Bảng 3: Chủng loại xăng dầu nhập khẩu trong trong nửa đầu T11/2022    
Bảng 4: Giá chủng loại xăng dầu nhập khẩu nửa đầu T11/2022    
Bảng 5: Thị trường nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 10 và 10 tháng năm 2022