Những giải pháp của Chính phủ, các Bộ, ngành, đặc biệt là quyết định nới room tín dụng của NHNN cùng với những nỗ lực của chính các doanh nghiệp phát hành trái phiếu đã giúp thị trường tài chính, tiền tệ có những chuyển biến tích cực sau một thời gian biến động mạnh, tiêu cực. Theo đó, thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã bớt căng thẳng, thị trường chứng khoán phục hồi mạnh.
Tuy nhiên, về lâu dài để thị trường tài chính, tiền tệ ổn định và tránh được những cú sốc như vừa qua thì các chính sách điều hành cần phải nhịp nhàng hơn, tránh giật cục, đặc biệt cần tăng cường công tác giám sát đối với các thành viên thị trường, nhất là các tổ chức tài chính, tín dụng.
Ngoài ra, bên cạnh những giải pháp và cả sự hỗ trợ từ phía các cơ quan quản lý Nhà nước, sự nỗ lực của chính các doanh nghiệp thì để thị trường tài chính, tiền tệ nhanh chóng ổn định cả trước mắt và lâu dài thì rất cần có sự chia s nhiều hơn nữa từ phía các ngân hàng thương mại. Như đã đề cập trong bối cảnh kinh tế khó khăn, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chịu nhiều biến động nhưng lợi nhuận của các ngân hàng thương mại v n liên tục tăng rất mạnh trong nhiều năm qua. Thống kê cho thấy, tăng trưởng thu nhập lãi thuần của các ngân hàng thương mại luôn tăng cao hơn rất nhiều so với chi phí lãi. Điều này cũng có nghĩa là tăng trưởng lợi nhuận rất cao của các ngân hàng phần lớn là nhờ chênh lệch lãi đầu ra – đầu vào ngày càng tăng cao.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

PHẦN I. KINH TẾ TRONG NƯỚC

Thị trường tài chính, tiền tệ dần ổn định trở lại
Thủ tướng chỉ đạo các nhiệm vụ điều hành kinh tế vĩ mô, tăng cường niềm tin của người dân và doanh nghiệp
Nhiều yếu tố giúp kiểm soát lạm phát
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2022 giảm 8,4% so với cùng kỳ 2021
Sản xuất công nghiệp sẽ tiếp tục chậm
PHẦN II.KINH TẾ THẾ GIỚI
Dự báo giá hàng hóa trên thị trường thế giới năm 2023
Tình hình một số nền kinh tế
PHẦN III. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VÀ DIỄN BIẾN GIÁ CẢ CÁC MẶT HÀNG TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC
I. Nhóm lương thực, thực phẩm
1. Thực phẩm
2. Mặt hàng gạo
3. Mặt hàng sữa 
4. Mặt hàng đường
II. Nhóm nguyên nhiên liệu
1. Mặt hàng xăng dầu
2. Mặt hàng khí hóa lỏng
3. Mặt hàng phân bón
III. Nhóm vật liệu xây dựng
1. Mặt hàng thép 
2. Mặt hàng xi măng
PHẦN IV. THÔNG TIN CHÍNH SÁCH
Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2023
Thoái vốn nhà nước tại 141 doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2025