- Năm 2022 thị trường thức ăn chăn nuôi biến động mạnh và có xu hướng ổn định dần về cuối năm. 
- Kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu về Việt Nam trong tháng 11/2022 tăng 26,6% so với tháng 10/2022 và tăng 39,7 % so với tháng 11/2021, đạt 509,04 triệu USD. Tính chung  11 tháng năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 5,02 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2021.


MỤC LỤC
1. Thị trường thức ăn chăn nuôi thế giới    
1.1 Thị trường ngô    
1.2 Thị trường đậu tương    
1.3 Thị trường lúa mì    
2. Thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước    
2.1 Thị trường thức ăn chăn nuôi thành phẩm    
2.2 Thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi    
2.3 Tình hình nhập khẩu    
3. Dự báo    

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Sản lượng thức ăn chăn nuôi tháng 12/2022    
Bảng 2: Giá một số chủng loại thức ăn chăn nuôi tháng 12/2022    
Bảng 3: Thị trường nhập khẩu TĂCN & NL trong tháng 11/2022   
Bảng 4: Top 30 DN có kim ngạch nhập khẩu TĂCN & NL cao trong T11/2022  

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu TĂCN và NL từ T1/2021 – 2 tuần đầu T12/2022    
Biểu đồ 2: Thị phần nhập khẩu TĂCN và NL trong tháng 11/2022   
Biểu đồ 3: Lượng nhập khẩu lúa mì từ tháng 1/2021 - tháng 11/2022   
Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu lúa mì từ tháng 1/2021 – tháng 11/2022   
Biểu đồ 5: Lượng nhập khẩu đậu tương từ tháng 1/2021 – tháng 11/2022   
Biểu đồ 6: Kim ngạch nhập khẩu đậu tương từ tháng 1/2021 – tháng 11/2022  
Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu ngô từ tháng 1/2021 – tháng 11/2022   
Biểu đồ 8: Kim ngạch nhập khẩu ngô từ tháng 1/2021 – tháng 11/2022   

NẾU QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ô  MUA TÀI LIỆU màu vàng ở trên. VIỆC THANH TOÁN RẤT THUẬN TIỆN. VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT: HƯỚNG DẪN THANH TOÁN