Phòng Thông tin Thương mại nội địa là một đơn vị trực thuộc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Trung tâm và trực tiếp tổ chức thực hiện thu thập, phân tích, tổng hợp và dự báo thông tin, cung cấp thông tin, xuất bản các ấn phẩm về thương mại trong nước phục vụ quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương và nhu cầu của các tổ chức theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ chủ yếu:
 - Khảo sát, điều tra, thu thập, tổng hợp, phân tích, cung cấp thông tin và dự báo ngắn hạn, trung hạn; tham mưu, đề xuất các giải pháp, chính sách về thương mại trong nước phục vụ quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan;
- Tổ chức xây dựng và vận hành khai thác các đầu mối cung cấp thông tin thương mại trong nước;
- Tham gia xây dựng, thu thập và cập nhập dữ liệu phục vụ các cơ sở dữ liệu do Trung tâm quản lý và vận hành liên quan đến lĩnh vực thương mại trong nước;
- Cung cấp các dịch vụ tư vấn thông tin về thương mại trong nước cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;
- Chủ trì hoặc tham gia các đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ liên quan đến thương mại trong nước phục vụ quản lý Nhà nước theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm;
- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về thương mại trong nước theo sự phân công của Lãnh đạo Trung tâm;
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thông tin thương mại trong nước cho các nhân và tổ chức liên quan theo phân công của Giám đốc Trung tâm và quy định của pháp luật;
- Xuất bản các ấn phẩm thông tin, vận hành các website theo lĩnh vực thương mại trong nước phục vụ hoạt động của các cá nhân, tổ chức kinh tế theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm và quy định của pháp luật;
- Quản lý tổ chức bộ máy, viên chức, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ về thi đua, khen thưởng, kỷ luật, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Trung tâm;
Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu:
- Hệ thống thông tin, CSDL về cung, cầu, giá cả các mặt hàng.
- Tư vấn thông tin các ngành hàng, các thị trường.
- Thực hiện điều tra, khảo sát thị trường nội địa.
- Xuất bản sách, các ấn phẩm, bản tin
Thông tin liên hệ:
- Trưởng phòng: Phạm Thị Thanh Thúy
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Tuấn
- Tầng 6 tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 024. 37153144
- Email: tt2vitic@gmail.com