Mục lục: 

1.    Nhu cầu dùng smartphone cao cấp tăng
2.    Tình hình nguồn cung.
Bảng 1: Một số thương hiệu điện thoại di động nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2021
Bảng 2: Thị trường cung cấp điện thoại di động vào Việt Nam 2 tháng đầu năm 2021
Biểu đồ 1: Lượng điện thoại di động nhập khẩu giai đoạn năm 2020 – 2021
Biểu dồ 2: Phân khúc điện thoại di động nhập khẩu vào Việt Nam (tính theo lượng)