Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Máy tính, Điện thoại và Linh kiện

0 lượt tải về

Thông tin về tình hình nhập khẩu bộ nhớ Ram tháng 8/2022. Cơ cấu thương hiệu Ram nhập khẩu và thị trường cung cấp Ram cho Việt Nam 7 tháng năm 2022 cùng diễn biến giá và những dự báo được thông tin trong báo cáo: “THÔNG TIN NHẬP KHẨU BỘ NHỚ RAM 8 THÁNG NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”.

 • 13/09/2022
 • 21 trang
 • 54 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Thông tin thị trường máy tính xách tay thế giới, tình hình nhập khẩu nhóm hàng này 7 tháng đầu năm 2022, xu hướng thị trường trong nước, những phân tích và dự báo được cập nhật trong báo cáo: "THÔNG TIN NHẬP KHẨU MÁY TÍNH XÁCH TAY TRONG 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

 • 16/08/2022
 • 12 trang
 • 79 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Tình hình xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022 và dự báo. Thông tin chi tiết có trong báo cáo: "CHÂU MỸ LATINH, TRUNG ĐÔNG VÀ CHÂU PHI LÀ CÁC KHU VỰC XUẤT KHẨU TIỀM NĂNG ĐIỆN THOẠI CÁC LOẠI VÀ LINH KIỆN CỦA VIỆT NAM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022"

 • 13/07/2022
 • 24 trang
 • 196 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Tình hình xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2022. Nhu cầu của các thị trường lớn và thị phần của Việt Nam. Phân tích và dự báo được cập nhật trong: "CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI XUẤT KHẨU MÁY TÍNH, SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN NĂM 2022, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

 • 24/06/2022
 • 17 trang
 • 121 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Nhu cầu của thế giới và thị phần điện thoại các loại và linh kiện Việt Nam trong tổng nhập khẩu của thế giới. Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam 3 tháng đầu năm 2022 và dự báo được thông tin chi tiết trong: THỊ TRƯỜNG “NGÁCH” TẠO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG CHO XUẤT KHẨU ĐIỆN THOẠI NĂM 2022

 • 15/04/2022
 • 24 trang
 • 315 lượt xem
 • 500.000 đ

2 lượt tải về

Triển vọng xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện trong năm 2022 sẽ như thế nào? Xu hướng tiêu dùng và nhập khẩu? Thông tin chi tiết được cập nhật trong báo cáo: "TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU ĐIỆN THOẠI CÁC LOẠI VÀ LINH KIỆN NĂM 2022"

 • 08/03/2022
 • 18 trang
 • 322 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Tình hình xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại tới EU năm 2021 và những dự báo cho thị trường này.... Thông tin chi tiết được cập nhật trong báo cáo "TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU ĐIỆN THOẠI CÁC LOẠI VÀ LINH KIỆN SANG THỊ TRƯỜNG EU"

 • 13/01/2022
 • 15 trang
 • 155 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Những phân tích về triển vọng xuất khẩu nhóm hàng máy tính điện tử và linh kiện sang thị trường EU trong năm 2022 được thông tin chi tiết trong "TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN SANG THỊ TRƯỜNG EU NĂM 2022"

 • 11/12/2021
 • 15 trang
 • 570 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Tháng 8/2021, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam cải thiện hơn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, với kim ngạch tăng ... Trong khi vào tháng 7/2021, xuất khẩu nhóm hàng này giảm mạnh sang các thị trường hàng đầu như...

 • 07/09/2021
 • 16 trang
 • 1.041 lượt xem
 • 500.000 đ

0 lượt tải về

Diễn biến nhập khẩu điện thoại giai đoạn 2016 – 2020, xu hướng giá và triển vọng thị trường điện thoại di động năm 2021 được thông tin chi tiết trong “Thông tin nhập khẩu điện thoại di động giai đoạn 2016 – 2020 và triển vọng năm 2021”

 • 09/07/2021
 • 15 trang
 • 714 lượt xem
 • 1.000.000 đ
1 2 »