Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Diễn biến thị trường thức ăn chăn nuôi tháng

0 lượt tải về

Năm 2020, ngành thức ăn chăn nuôi trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid -19 khiến giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới tăng. Trong năm 2021, ngành thức ăn chăn nuôi được dự báo còn gặp nhiều thách thức khi thế giới vẫn phải đối mặt với đại dịch Covid-19.

  • 29/01/2021
  • 10 trang
  • 62 lượt xem
  • 330.000 đ

Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp