Trung Quốc vẫn đang triển khai mạnh các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19. Trong đó, Bộ Giao thông vận tải nước này đã triển khai nhiều công việc liên quan đến công tác vận tải để kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo chuỗi cung ứng.
Các tuyến vận tải đường sắt Trung Quốc như Trung Quốc – Lào, Trung Quốc – Châu Âu cũng đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021.
Lĩnh vực chuyển phát nhanh của Trung Quốc đã được mở rộng.
Giá cước vận tải tại các khu vực Đông Bắc, Bắc Trung Quốc, Châu thổ sông Châu Giang và Tây Bắc giảm, trong khi giá cước tại các khu vực khác nhìn chung ổn định.

MỤC LỤC
TÓM TẮT   
PHẦN 1. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS TRUNG QUỐC TRONG THÁNG    
1.    Tình hình phát triển ngành logistics Trung Quốc và liên quan    

1.1.    Chỉ số phát triển ngành logistics Trung Quốc   
1.2.    Tổng hợp phân tích và dự báo về thị trường logistics Trung Quốc   
2.    Hoạt động vận tải    
2.1.    Tình hình chung    
2.2.    Vận tải đường bộ    
2.3.    Vận tải đường sắt   
2.4.    Vận tải hàng không    
2.5.    Vận tải đường thủy    
3.    Cảng biển    
4.    Hoạt động giao nhận, kho bãi
    
4.1.    Giao nhận, thương mại điện tử    
4.2. Kho bãi, chuỗi lạnh   
PHẦN 2. PHÂN TÍCH SÂU: TRUNG QUỐC DẪN ĐẦU TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN CÁC CẢNG THÔNG MINH TRÊN TOÀN CẦU   

DANH MỤC HỘP
Hộp 1: Kế hoạch 5 năm về logistics hiện đại lần thứ 14 (2021-2025) tại Trung Quốc   
Hộp 2: Thị trường vận tải container xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 11/2022