Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Bản tin tuần

0 lượt tải về

Tháng 01/2021 lượng nhập khẩu khô dầu đậu tương về Việt Nam giảm 16,7% về lượng và giảm 15,1% về trị giá so với tháng trước, giá nhập khẩu trung bình đạt 500 USD/tấn.

 • 08/03/2021
 • 28 trang
 • 90 lượt xem
 • 90.000 đ

0 lượt tải về

Năm 2020, lượng nhập khẩu DDGS giảm 7,3% về lượng và giảm 4,1% về trị giá so với năm 2019.

 • 15/02/2021
 • 48 trang
 • 128 lượt xem
 • 150.000 đ

0 lượt tải về

Lượng nhập khẩu bột thịt xương trong năm 2020 ước đạt 690 nghìn tấn, trị giá 226 triệu USD, tăng 19,5% về lượng và tăng 18,3% về trị giá so với năm 2019.

 • 11/01/2021
 • 28 trang
 • 291 lượt xem
 • 90.000 đ

1 lượt tải về

Kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu trong kỳ từ ngày 27/10 đến ngày 4/11/2020 đạt 66,2 triệu USD, giảm 0,9% so với kỳ trước. Khô dầu đậu tương là mặt hàng đạt lượng nhập khẩu lớn nhất, với 50,2 nghìn tấn, giá nhập khẩu bình quân đạt 379 USD/tấn, tăng 23 USD/tấn.

 • 16/11/2020
 • 28 trang
 • 175 lượt xem
 • 90.000 đ

0 lượt tải về

Lượng nhập khẩu lúa mì về Việt Nam trong tháng 10/2020 ước đạt 450 nghìn tấn, trị giá 109 triệu USD, tăng 29,7% về lượng và tăng 25,6% về trị giá so với tháng trước, nhưng giảm 8,1% về lượng và giảm 8,2% về trị giá so với tháng 10/2019.

 • 09/11/2020
 • 28 trang
 • 92 lượt xem
 • 90.000 đ

0 lượt tải về

Tháng 10/2020, nhập khẩu mặt hàng phân bón ước đạt 270 nghìn tấn, trị giá 70 triệu USD, giảm 5,5% về lượng và giảm 1,4% về trị giá so với tháng 9/2020, giảm 13% về lượng và giảm 14,8% về trị giá so với tháng 10/2019.

 • 02/11/2020
 • 28 trang
 • 92 lượt xem
 • 90.000 đ

0 lượt tải về

Theo số liệu ước tính, kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu (TACN&NL) trong tháng 10/2020 đạt 320 triệu USD, giảm 8,1% so với tháng trước và giảm 5,1% so với tháng 10/2019. Tính chung 10 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu TACN&NL ước đạt 3,25 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2019.

 • 26/10/2020
 • 28 trang
 • 73 lượt xem
 • 90.000 đ

0 lượt tải về

Kim ngạch nhập khẩu Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tháng 9/2020 đạt 348,2 triệu USD, giảm 13,5% so với tháng trước nhưng tăng 35,4% so với tháng 9/2019. Tính chung 9 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu đạt 2,93 tỷ USD, tăng 3,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

 • 19/10/2020
 • 28 trang
 • 91 lượt xem
 • 90.000 đ

0 lượt tải về

Lượng nhập khẩu lúa mì về Việt Nam trong tháng 9/2020 ước đạt 350 nghìn tấn, trị giá 87 triệu USD, tăng 535% về lượng và tăng 487,1% về trị giá so với tháng trước, tăng 21,3% về lượng và tăng 30% về trị giá so với tháng 9/2019.

 • 12/10/2020
 • 28 trang
 • 80 lượt xem
 • 90.000 đ

0 lượt tải về

Nhập khẩu khô dầu đậu tương về Việt Nam trong tháng 8 năm 2020 đạt 632,2 nghìn tấn, trị giá 228,6 triệu USD, tăng 35% về lượng và tăng 32,3% về trị giá so với tháng trước, tăng 6,1% về lượng và tăng 4,7% về trị giá so với tháng 8/2019.

 • 05/10/2020
 • 30 trang
 • 84 lượt xem
 • 90.000 đ
1 2 »

Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp