Bản tin tuần

0 lượt tải về

Năm 2020, lượng nhập khẩu DDGS giảm 7,3% về lượng và giảm 4,1% về trị giá so với năm 2019.

 • 15/02/2021
 • 48 trang
 • 63 lượt xem
 • 150.000 đ

0 lượt tải về

Lượng nhập khẩu bột thịt xương trong năm 2020 ước đạt 690 nghìn tấn, trị giá 226 triệu USD, tăng 19,5% về lượng và tăng 18,3% về trị giá so với năm 2019.

 • 11/01/2021
 • 28 trang
 • 243 lượt xem
 • 90.000 đ

1 lượt tải về

Kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu trong kỳ từ ngày 27/10 đến ngày 4/11/2020 đạt 66,2 triệu USD, giảm 0,9% so với kỳ trước. Khô dầu đậu tương là mặt hàng đạt lượng nhập khẩu lớn nhất, với 50,2 nghìn tấn, giá nhập khẩu bình quân đạt 379 USD/tấn, tăng 23 USD/tấn.

 • 16/11/2020
 • 28 trang
 • 123 lượt xem
 • 90.000 đ

0 lượt tải về

Lượng nhập khẩu lúa mì về Việt Nam trong tháng 10/2020 ước đạt 450 nghìn tấn, trị giá 109 triệu USD, tăng 29,7% về lượng và tăng 25,6% về trị giá so với tháng trước, nhưng giảm 8,1% về lượng và giảm 8,2% về trị giá so với tháng 10/2019.

 • 09/11/2020
 • 28 trang
 • 50 lượt xem
 • 90.000 đ

0 lượt tải về

Tháng 10/2020, nhập khẩu mặt hàng phân bón ước đạt 270 nghìn tấn, trị giá 70 triệu USD, giảm 5,5% về lượng và giảm 1,4% về trị giá so với tháng 9/2020, giảm 13% về lượng và giảm 14,8% về trị giá so với tháng 10/2019.

 • 02/11/2020
 • 28 trang
 • 49 lượt xem
 • 90.000 đ

0 lượt tải về

Theo số liệu ước tính, kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu (TACN&NL) trong tháng 10/2020 đạt 320 triệu USD, giảm 8,1% so với tháng trước và giảm 5,1% so với tháng 10/2019. Tính chung 10 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu TACN&NL ước đạt 3,25 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2019.

 • 26/10/2020
 • 28 trang
 • 43 lượt xem
 • 90.000 đ

0 lượt tải về

Kim ngạch nhập khẩu Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tháng 9/2020 đạt 348,2 triệu USD, giảm 13,5% so với tháng trước nhưng tăng 35,4% so với tháng 9/2019. Tính chung 9 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu đạt 2,93 tỷ USD, tăng 3,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

 • 19/10/2020
 • 28 trang
 • 47 lượt xem
 • 90.000 đ

0 lượt tải về

Lượng nhập khẩu lúa mì về Việt Nam trong tháng 9/2020 ước đạt 350 nghìn tấn, trị giá 87 triệu USD, tăng 535% về lượng và tăng 487,1% về trị giá so với tháng trước, tăng 21,3% về lượng và tăng 30% về trị giá so với tháng 9/2019.

 • 12/10/2020
 • 28 trang
 • 50 lượt xem
 • 90.000 đ

0 lượt tải về

Nhập khẩu khô dầu đậu tương về Việt Nam trong tháng 8 năm 2020 đạt 632,2 nghìn tấn, trị giá 228,6 triệu USD, tăng 35% về lượng và tăng 32,3% về trị giá so với tháng trước, tăng 6,1% về lượng và tăng 4,7% về trị giá so với tháng 8/2019.

 • 05/10/2020
 • 30 trang
 • 48 lượt xem
 • 90.000 đ
FREE

21 lượt tải về

Nhập khẩu đậu tương từ Mỹ tăng mạnh. Nhập khẩu cám gạo và cám mỳ giảm mạnh. Cung cầu nông nghiệp thế giới theo USDA. Nga hạ dự báo vụ mùa ngũ cốc năm 2020. Trung Quốc tăng cường tích trữ lương thực và dầu thô.

 • 25/05/2020
 • 28 trang
 • 234 lượt xem
1 2 »

Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp