+ Tổng quan thị trường năng lượng
+ Lạng Sơn thay đổi quy trình kiểm soát xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu
+ Điều chỉnh nhẹ, giá vàng vẫn duy trì trên ngưỡng 67 triệu đồng/lượng
+ Standard Chartered điều chỉnh giảm nhẹ dự báo tỷ giá USD-VND trong ngắn hạn