+ Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
+ Hướng tăng tỷ trọng XK hàng hóa công nghiệp chế biến chế tạo lên khoảng 90% vào năm 2030
+ Xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2022 tăng nhẹ 3,1%
+ Thị trường sắt thép thế giới tuần đến ngày 13/01