+ Tổng quan thị trường bất động sản
+ Ngân hàng Trung ương Nhật có thể  sớm phải điều chỉnh chính sách
+ Thị trường vàng lặng giá, USD giữ ổn định
+ Áp lực với chính sách tiền tệ vẫn hiện hữu