+ Chính sách tài khoá - tiền tệ của Canada và tác động đến quan hệ ĐT-TM với Việt Nam năm 2023
+ Năm 2022, xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt gần 17 tỷ USD
+ Triển vọng thị trường nông sản khu vực Châu Phi cận Sahara
+ NHNN có thể bắt đầu mua vào USD do nguồn cung ngoại tệ khả quan