+ Giao 6 nhiệm vụ trọng tâm cho lực lượng quản lý thị trường
+ 7 ngành hàng trong lĩnh vực nông nghiệp đạt kim ngạch trên 3 tỷ USD năm 2022
+ Triển vọng giá vàng thế giới năm 2023
+ Lãi suất huy động có dấu hiệu hạ nhiệt