Kim ngạch nhập khẩu hóa chất tháng 8/2022 đạt … triệu USD, … 15,1% so với tháng 7/2022. 8 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu hóa chất đạt … tỷ USD, .. 32% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch nhập khẩu hóa chất tháng 8/2022 từ các thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan giảm mạnh so với tháng 7/2022.
7 tháng đầu năm 2022, nhiều loại hóa chất nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021, như: Methanol, Lysine, Ethyl acetate, Natri bicarbonate, Methyl ethyl ketone, Natri glutamate, Sec Butyl acetate, Oxit kẽm, Dioctyl terephthalate, Canxi clorua, Acetone, Cyclohexanone, Axit citric, Methyl acetate...
Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 8/2022 đạt … nghìn tấn với trị giá 1 tỷ USD, … 8,4% về lượng
và .. 11,1% về trị giá so với tháng 7/2022. 8 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu đạt 4,883 triệu tấn với trị giá … tỷ USD, … 0,2% về lượng và … 9,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường Trung Quốc, Indonesia, Đài Loan, Nhật Bản giảm mạnh so với tháng 7/2022.
Tại thị trường Trung Quốc, giá chất dẻo nguyên liệu PP và PE đã đi xuống kể từ tháng 4/2022. Mặc dù các nhà sản xuất đã nỗ lực cắt giảm sản lượng nhưng nhu cầu kém do dịch Covid-19 cũng như triển vọng kinh tế không khả quan khiến cho mức giá của PP và PE tiếp tục đi xuống.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
Tổng quan kinh tế
NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT CỦA VIỆT NAM
Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường Mỹ, Hỡn Quốc, Đỡi Loan giảm mạnh
NHIỀU LOẠI HÓA CHẤT NHẬP KHẨU TĂNG MẠNH
Tham khảo doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất 7 tháng đầu năm 2022
Tham khảo một số lô hàng hoá chất nhập khẩu từ ngày 30/8/2022 đến ngày 06/9/2022
NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NGUYÊN LIỆU CỦA VIỆT NAM
Tình hình nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ ngày 30/8/2022 đến ngày 06/9/2022
Tham khảo một số lô hàng nguyên liệu nhựa nhập khẩu từ ngày 30/8/2022 đến ngày 06/9/2022
Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường chính giảm trong tháng 8/2022
XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA CỦA VIỆT NAM
Tình hình xuất khẩu sản phẩm nhựa từ ngày 30/8/2022 đến ngày 06/9/2022
Tham khảo một số lô hàng sản phẩm nhựa xuất khẩu từ ngày 30/8/2022 đến ngày 06/9/2022
Xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam tiếp tục xu hướng tăng khá mạnh trong 8 tháng đầu năm 2022
TIN THẾ GIỚI
Xu hướng giảm giá PP và PE của thị trường Trung Quốc tiếp diễn
Tham khảo giá hóa chất vỡ chất dẻo nguyên liệu tại thị trường Trung Quốc

DANH MỤC HÌNH
Tham khảo thị trường nhập khẩu hóa chất tháng 8/2022
Cơ cấu thị trường nhập khẩu hóa chất tháng 8/2022
Tham khảo kim ngạch nhập khẩu hóa chất năm 2021 - 2022
Tham khảo thị trường nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 8/2022
Tham khảo cơ cấu thị trường cung cấp chất dẻo nguyên liệu tháng 8/2022
Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa trong năm 2021 – 2022
Cơ cấu thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa trong 8 tháng đầu năm 2022
Lượng tồn kho PP-PE năm 2022
Giá PE và Ethyelene năm 2021-2022
Giá PP và Propylene năm 2021-2022

DANH MỤC BẢNG
Tham khảo Thị trường nhập khẩu hoá chất tháng 8/2022
Tham khảo chủng loại hoá chất nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm 2021
Tham khảo chủng loại hoá chất nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2022 giảm so với cùng kỳ năm 2021
Tham khảo doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất 7 tháng đầu năm 2022 (tiếp theo)
Tham khảo giá một số lô hàng hoá chất nhập khẩu (từ ngày 30/8/2022 đến ngày 06/9/2022)
Tham khảo thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa tuần qua
Tham khảo một số lô hàng nguyên liệu nhựa nhập khẩu (từ ngày 30/8/2022 đến ngày 06/9/2022)
Tham khảo thị trường nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 8/2022
Tham khảo giá một số lô hàng sản phẩm nhựa xuất khẩu (tuần từ ngày 30/8/2022 đến ngày 06/9/2022)
Tham khảo thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022
Tham khảo giá hóa chất và chất dẻo nguyên liệu tại thị trường Trung Quốc